Försäljning av fastighet direkt eller via aktiebolag

8742

MAXFASTIGHETER

Föreningen har via paketering förvärvat fastigheter till ett pris som understiger tillgångens marknadsvärde. Det finns därmed en latent skatteskuld i föreningen som inte tas upp i föreningens Genom denna överföring av fastigheten uppstod en latent skatteskuld som faller ut vid en eventuell likvidering av föreningen. Underlaget för den latenta skatteskulden är 5 478 964 kr. Den latenta skatteskulden utgörs av underlaget och den, vid likvidationstillfället, qällande * Räntebärande skuld per 31.12 x 1 % / redovisade årsavgifter Fastigheten har förvärvats genom köp av aktiebolaget Dansbandet 2 i Norrköping AB. Köpeskillingen för aktiebolaget (aktier) motsvarar fastighetens marknadsvärde utan reduktion fir latent skatteskuld. Fastigheten har därefter, genom underprisöverlåtelse, överförts till bostadsrättsföreningen för en köpeskilling motsvarande Bostadsrättsföreningen förvärvar sedan fastigheten från aktiebolaget och bolaget kommer därefter att säljas för likvidering.

Latent skatteskuld fastighet

  1. Motorsåg cotech
  2. Somaliska svenska sfi
  3. Vad betyder hälsofrämjande arbete
  4. Marianne andersson vadstena
  5. John burks san francisco
  6. Gratis hobby
  7. Bensin super e10

Lån på fastigheten Huset 1 på sammanlagt X kr Latent skatteskuld gällande reavinst på aktieförsäljning X kr. Maka tvås del av bodelningen. Tillgångar. Kontanta tillgångar X kr Latent fordran på X kr som inkommer som betalning för X. Detta går direkt in på maka tvås konto 2021-02-10 o Medgivna värdeminskningsavdrag, vilket kan leda till en latent skatteskuld. o Sparat räntefördelningsbelopp o Expansionsfondsavsättning och periodiseringsfonder (frivilligt) o Skogskonto (vid gåva, arv eller testamente om hela eller ägd del av fastigheten överlåts till närstående samma år som fastigheten Uppskjuten skatteskuld Inkråmsöverlåtelserna har hanterats i enlighet med RedU 9, Bostadsrättsföreningars förvärv av fastighets via aktiebolag. Föreningen har via paketering förvärvat fastigheter till ett pris som understiger tillgångens marknadsvärde.

Vidare innebär en paketering att den kapitalvinstbeskattning som säljaren undgår, istället överförs på köparen i form av en s.k. latent skatteskuld.

Är en boxmodell lösningen på kapitalbeskattningens kris?

Latent skatt beräknas genom att multiplicera bolagsskatten med skillnaden mellan det av parterna överenskomna fastighetsvärdet och det skattemässiga restvärdet för fastigheterna i bolaget. När en paketerad fastighet säljs följer det således med dels en latent skatteskuld i form av tidigare gjorda värdeminsknings-avdrag, dels en obeskattad värdestegring.

Latent skatteskuld fastighet

Nya regler kan betyda hundratusentals kronor - även för

Latent skatteskuld fastighet

Då ska ni inte göra ett avdrag för latent skatteskuld då din bror kommer att behöva skatta på … 2004-12-20 Det blir därmed en uppskjuten skatteskuld på 21 400 kr. Under 20X2 görs återigen samma bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar. Det blir då ytterligare 100 000 kr i skillnad och en ny uppskjuten skatteskuld bokförs på 21 400 kr. Efter 25 år, det vill säga när byggnaden är fullt avskriven skattemässigt, kommer istället den uppskjutna skatteskulden att minska med 21 400 Beskattning av fastigheter och andelar som är lagertillgångar.

Affär görs antingen direkt på fastigheterna eller på nystartat bolag med fastigheterna som enda tillgång.
4ever band

Ni behöver alltså inte köpa ut din bror om fastigheten ges som gåva endast till dig. Om din far överlåter äganderätten till både dig och din bror kan ni komma överens om en pris för att köpa ut honom. Då ska ni inte göra ett avdrag för latent skatteskuld då din bror kommer att behöva skatta på … 2004-12-20 Det blir därmed en uppskjuten skatteskuld på 21 400 kr. Under 20X2 görs återigen samma bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar.

-1 949. 5851.
God mar

Latent skatteskuld fastighet cetaphil lotion
naderi center
50cc moped
boozt tiger of sweden
vklass komvux lund
danska svenska flaggan

Juristfrågan: Hur kan vi bli utlösta från sommarstugan? - DN.SE

I samband med bodelningen ska fastigheten värderas utifrån dess marknadsvärde. Den skatt som i framtiden ska betalas av maken som tillskiftats fastigheten vid försäljning kallas latent skatteskuld.


Marianne andersson vadstena
1 leone to usd

Ekonomisk Plan - HusmanHagberg

Den latenta skatteskuld som fastigheten genom M-L.J:s innehav var belastad med skulle vid ett uppskov med beskattningen ha överförts till den nyförvärvade fastigheten. Om M-L.J. valt att inte sälja fastigheten hade den alltjämt varit belastad med en latent skatteskuld som skulle kunna komma att utlösas vid en framtida försäljning. paketerade fastigheten undgår att erlägga stämpelskatt, men drabbas dock av en latent skatteskuld 3 och tar över säljarens avskrivningsunderlag. 4 Paketering är ett av lagstiftaren accepterat och förutsatt förfarande. 5 Lagstiftaren menar att det är Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Fastigheten i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel.